Tuesday, June 18, 2019

Den helige Johannes Döparens dag

I bibelns släktberättelser framstår det ofta som att det är fäder som föder söner. Men här är det en mor, Elisabet, som träder fram.

Berättelsen lyfter också frågor som är känsliga och stora ända in i vår tid: frågor som rör vår reproduktion. Om barnlöshet och om barn. Frågor som var omgärdade av skam på bibelns tid men märkligt nog också kan vara det i våra dagar.

Det är också en berättelse om när livet vänder.
Om när Gud överraskar.
Och om hur det avgörande nya här kommer med ett barn.
Eller med två barn.

Cristina Grenholm och Clara Nystrand samtalar inför den helige Johannes Döparens dag, Och det blir ett samtal om
Gud som kommer med vändpunkter i livet. Men också om att predikans uppgift kan vara att hjälpa varandra i det alldeles vardagliga livet.

Klicka här för att lyssna på samtalet: 120 - Tolkning pågår

Tyvärr måste vi beklaga att ljudet inte blev bra den här gången. Ibland har man bara inte tekniken med sig. Eller helt enkelt inte tillräckligt med is i magen!

Texten för samtalet: Lukas 1:57-66

Temat för söndagen: Den högstes profetMonday, May 20, 2019

Bönsöndagen

Varför ber vi egentligen? Och vad ber vi om?
Ska vi människor, med alla våra brister, verkligen försöka påverka Gud?
Eller är det mest Gud som påverkar oss i bönen?
Handlar vår bön kanske om att kalibrera riktningen i livet?
Eller om att få sopa undan världen för en stund och lägga handen mot den tunna hinnan?

Och hur gör vi för att få till den där rutinen så att bönen faktiskt blir av? Och varför ska det vara så svårt?

Clara Nystrand träffar Joel Hultdin i Umeå stadskyrka och samtalar om bön. Det blir också en ingång till en av trons svåraste frågor: den om hur aktiv Gud egentligen är i våra liv? Botar Gud den som är sjuk och ber om helande? Eller hur hjälper oss Gud egentligen?

Klicka här för att lyssna på samtalet: 119 - Tolkning pågår

Eller lyssna som vanligt i din telefon med appen Acast eller Podcaster.

Texten för samtalet: Lukas 11:1-13

Tema för söndagen: bönenTuesday, April 30, 2019

Tredje söndagen i påsktiden

Tredje söndagen i påsktiden fortsätter vi tala 
om påskens mysterium. 

Samuel Byrskog och Lisa Svensson undersöker vilka Gudsbilder som används idag. Om det så är det bibliska som offerlammet och den gode herden eller Kevin Costner i Bodyguard och låten Me and Bobby McGee av Janis Joplin? 

Och vad betyder frihet egentligen, när känner vi oss fria?

Klicka här för att lyssna på samtalet: 118 - Tolkning pågår

Eller lyssna som vanligt direkt i din telefon med appen Acast eller Podcaster.

Texten för samtalet: Johannes 10:11-16

Temat för söndagen: Den gode herden

Wednesday, April 17, 2019

Annandag påsk

Rädslan som grunden till så många låsningar.
Rädslan som låser och begränsar.
Nu är det lärjungarna som är rädda.
Och det kanske inte är så konstigt.
För vad är det som händer egentligen?
Vad då uppstått? Whaat?

Och ideligen kommer Gud med nåd och frid.

Albin Tanke samtalar med Ewa-Sofia Gudmundsson om evangelietexten för annandag påsk.
I samtalet kommer de också in på kroppens roll berättelsen och i vår tro på uppståndelsen.
Och så kommer de in på svårigheten att se det gudomliga fastän det är mitt framför en.

Klicka här för att lyssna på samtalet: 117 - Tolkning pågår

Eller lyssna som vanligt direkt i din telefon med Acast eller Podcaster.

Texten för samtalet: Lukas 24:36-49

Temat för Annandag påsk: Möte med den uppståndne
Tuesday, April 16, 2019

Påskdagen

Jonas Persson, präst, samtalar med Anna Nilsson, teologstudent med erfarenhet av psykiatri och arbete med ätstörningar och självskadebeteende.
Det blir då ett samtal om vad påskdagens hopp betyder för den som lever med ätstörningar eller självskadebeteende. Vad är uppståndelsen i det mörkret?

Det blir också ett samtal om svårigheten att känna igen den uppståndne Jesus. Ser han inte ut som han tidigare gjort? Kanske möter vi Jesus många gånger. Utan att förstå det?

Och så kommer samtalet in på Hunger Games och om att offra sig själv för någon annan. Eller att bara sträcka ut en hand till den som just nu är i sin långfredag.

Klicka här för att lyssna på samtalet: 116 - Tolkning pågår

Eller lyssna som vanligt direkt i din telefon med Acast eller Podcaster.

Texten för samtalet: Johannes 20:1-18

Temat för påskdagen: Kristus är uppstånden
Skärtorsdagen

Att tvätta fötter.
Att vända på maktstrukturer.
Vem tvättar fötterna på vem?
Vad skulle hända om Trump och Putin emellanåt fick tvätta fötterna på andra?
Eller kanske på varandra?

När Jesus instiftade nattvarden sa han att detta skulle vi göra till hans åminnelse.
Och vi gör så med glädje!
När Jesus har tvättat sina lärjungars fötter säger han åt oss att göra likadant.
Men...vad hände med det?
Hur ofta tvättar vi någon annans fötter?
Och varför kallar vi inte dessa Jesusord för "missionsbefallningen"?
Och låter den definiera vårt uppdrag?
Det skulle vi kunna göra.
Vad skulle i så fall hända med vår tro, teologi och kyrka?

Och vad är det för renhet och orenhet det talas om i texten?
Bär vi alla på en Judas inom oss?
Hur hanterar vi det i så fall?

Anders Blomquist och Åsa Egnér samtalar inför skärtorsdagen.

Klicka här för att lyssna till samtalet: 115 - Tolkning pågår

Eller lyssna som vanligt direkt i din telefon med Acast eller Podcaster.

Texten för samtalet: Johannes 13:1-17

Temat för skärtorsdagen: Det nya förbundet

Sunday, April 14, 2019

Specialavsnitt påsken: från långfredag till påskdag med Jesper Svartvik

Vi kan ha olika tolkningar av våra bibeltexter. Det ingår. Och vi som ägnar oss åt den här podden omfamnar detta. Det ska vara så. Tolkningen är öppen.
Men så finns det också lägen när vi behöver sätta ner foten och säga att något helt enkelt är dålig teologi.
I vårt samtal med Jesper Svartvik om några av påskens tunga texter så öppnar Svartvik upp för flera tänkbara tolkningar. Men han drar också en tydlig gräns när tolkningen blir sådan att den riskerar att föda antisemitism. Det är viktigt att också säga detta.

Att lyssna till Jesper Svartvik inför en påskvecka med Johannesevangeliet anbefalles varmt! Jag önskar att det här samtalet fick höras av många! Samtidigt är det ju typiskt att just det här viktiga samtalet drabbas av så mycket teknikstrul. Så tyvärr är ljudkvalitén under all kritik. Det kräver bra hörlurar i ett tyst rum. Ändå vågar jag påstå att just det här samtalet är värt att lyssnas till, trots ljudbilden! Särskilt om du bär ansvaret att predika över de här texterna nu i påsk!

Samtalet är inspelat inför publik i St Johannes kyrka i Malmö och de som samtalar är Jesper Svartvik, Ola Fornling och Clara Nystrand.

Klicka här för att lyssna på samtalet: Specialavsnitt påsken 2019
(För dig som vill hoppa till texten om påskdagen: börja nånstans efter 41 minuter.)

Och som vanligt går det att lyssna på avsnittet direkt i din telefon med appen Acast eller Podcaster.

För mer läsning:
Jesper Svartvik om skärtorsdagen

Och för ännu mer läsning:
Försoning och Förvandling av Jesper Svartvik

Texterna för samtalet:
Johannes 19:17-37 och Johannes 20:1-18

Tema för samtalet:
Korset och uppståndelsen