Sunday, November 20, 2016

1:a advent

För det här samtalet har prästen Anders Blomquist samlat fyra ungdomar i Oxie kyrka i Malmö pastorat. Tre av dem tillhör Svenska kyrkan, den fjärde är katolik. Alla fyra har de nyligen varit på ett läger för protestanter och katoliker där de förberett påvens besök i Sverige och tillsammans arbetat med det dokument som togs fram inför besöket: Från konflikt till gemenskap.
I det här samtalet fortsätter deras möte, deras fredsarbete på lokal nivå, då de tillsammans pratar om texten där Jesus rider in i Jerusalem.
Fokus riktas både mot åsnan, lärjungarna, lydnaden, folket som tar emot Jesus och mot Jesus förstås.
Anders passar också på att fråga ungdomarna om hur en predikan ska vara och till svar får han flera goda råd.


Klicka här för att lyssna på samtalet:
011 - Tolkning pågår

På bilden ovan: Teresa Gomez
På bilden till vänster: Evelina Lundgren, Fredrik Hinton, Anton Hansson och Anders Blomquist
I samtalet nämns ett par gånger de fem ekumeniska imperativen som det talades om under påvens besök och som både katoliker och lutheraner förpliktat sig till att arbeta med. För den som inte känner till dem så är de som följer:

  1. Katoliker och lutheraner bör alltid börja i enhetens perspektiv och inte i splittringens, för att stärka det gemensamma även om det är lättare att se och erfara skillnaderna.
  2. Lutheraner och katoliker bör ständigt låta sig själva förändras genom mötet med den andre och genom det ömsesidiga trosvittnesbördet.
  3. Katoliker och lutheraner bör på nytt förpliktiga sig till att söka synlig enhet, till att tillsammans utveckla närmare vad detta betyder i form av konkreta steg, och till att oupphörligt sträva mot detta mål.
  4. Lutheraner och katoliker bör gemensamt återupptäcka kraften i evangeliet om Jesus Kristus för vår tid.
  5. Katoliker och lutheraner bör vittna tillsammans om Guds barmhärtighet genom att förkunna och att tjäna världen.No comments:

Post a Comment