Wednesday, February 8, 2017

Bonusavsnitt med Cecilia Nahnfeldt om Luther och tanken att vi alla är kallade

Jag samtalar med docenten och chefen för Svenska kyrkans forskningsenhet, Cecilia Nahnfeldt som är aktuell som en av huvudföreläsarna vid Lunds stifts Teologdag. Vi utgår från Cecilias bok Luthersk kallelse – handlingskraft och barmhärtighet. Följ med i ett samtal som handlar om kallelsebegreppets olika perspektiv, om nåden som grund för allt i livet, om att ge och att bära, om att få och bli buren i frihet och ansvar för varandra. Vi samtalar även om hur vi kan leva mitt i livets alla vedermödor och vikten av att provtänka och utvecklas tillsammans med andra. Vi berör demokrati, jämlikhet och genusperspektiv. Kallelse är inte en individualistiskt förmån utan ett mänskligt uppdrag: Att möta andra.
//Albin

Klicka här för att lyssna på detta bonusavsnitt: Bonusavsnitt med Cecilia Nahnfeldt

Klicka här för att läsa mer om Cecilia Nahnfeldts bok: 


No comments:

Post a Comment