Monday, June 12, 2017

Första söndagen efter trefaldighet


Vad betyder det för mig att vara döpt?
Hur kan vi tala om dopets betydelse för de döpta utan att det blir alltför exkluderande?

Vad händer i marginalerna och vad händer i centrum?
Vilka röster behöver vi lyssna till?


Vad gör vi av vår känsla av ovärdighet?
Hur var det för Johannes att mot slutet av sitt liv betvivla sig själv?

En text om dopet ger upphov till ett spännande samtal mellan Lisa Vinsander och Veronica Helm Andréasson. Och vi uppmuntras alla att fundera vidare över vad dopet betyder för oss.

Klicka här för att lyssna på samtalet: 041 - Tolkning pågår

Eller lyssna precis som vanligt direkt i din telefon med Acast eller Podcaster.
No comments:

Post a Comment