Tuesday, October 3, 2017

Tacksägelsedagen

Om vishet och kunskap. 
Om att tro inte står i motsättning till vetande.
Om Gud som leder till vishet.
Om Gud som källa till kunskap och om kunskapens väg till Gud.
 
Maria Bergius och Clara Nystrand blir lyckliga över en text som passar så bra i en tid som präglas av faktaresistens och alternativa fakta.

Men också:
Om Gud som hon.
Om Visheten, Sofia, som en sida hos Gud.
Vad händer när vi använder ordet "hon" när vi talar om Gud? 
OCH vad händer när vi använder ordet "han"?Eller "hen"?

Och så är det det där med Adam och Eva...

Klicka här för att lyssna på Tacksägelsedagens avsnitt: 053 - Tolkning pågår

Eller lyssna som vanligt på din telefon med Acast eller Podcaster.


No comments:

Post a Comment