Wednesday, December 13, 2017

Julkrubban

Vad är det som gör att julevangeliet berör?
Hur gestaltar vi evangeliet så att det blir till mer än en saga för den som lyssnar?
Vad finns det för andra berättelser som kan ge liv åt berättelsen om födelsen i stallet den där första julnatten?
Och vad finns det för särskilda utmaningar vi behöver ha i åtanke när vi tar oss an texten om Jesus födelse?

En präst och två pedagoger, Clara Nystrand, Elisabeth Hansson och Mikaela Almberg, slår sina kloka huvuden ihop och utbyter erfarenheter av att gestalta julevangeliet.

Klicka här för att lyssna på samtalet: Specialavsnitt Julkrubban

Eller lyssna som vanligt direkt i din telefon med Acast eller Podcaster


No comments:

Post a Comment