Monday, November 30, 2020

Andra advent

Världar faller hela tiden.
Och vad har vi då att ta tag i? 
När vår värld faller?
Vilka ord kan bära oss då?

När det rämnar finns det en som är kvar.
Därför finns en befrielse från det som är kaos.

Under tiden får vi stå stilla i tillit 
och krama vårt träd.

Men var fäster vi blicken? På här och nu? Eller på sedan, i en annan tid? Varifrån kommer hoppet?
Och vad gör vi med vår väntan när vi faktiskt måste vänta?

Clara Nystrand och Ebba Älverbrandt tar sig an en text som både kan sägas handla om en tid för länge sedan, om en tid som kommer och om en tid som är just nu. 

Klicka här för att lyssna på samtalet: 161 - Tolkning pågår

Texten för samtalet: Luk 21:25-36

Temat för söndagen: Guds rike är nära
Wednesday, November 25, 2020

Första advent - bonusavsnitt!

 

Vi kan förstå de där orden som en uppdragsbeskrivning från Jesus. Gör så här, säger han:

Frambär ett glädjebud för de fattiga!
Förkunna frihet för de fångna!
Ge de förtryckta frihet!
Förkunna ett nådens år från Herren.

Orden som är så starka öppnar för så mycket tankar. 

Om försoning som verkligen är ett krävande arbete.
Om fångenskap i för snäva normer.
Om skuld, ansvarstagande och söndaglig skuldsanering. 
Om Gud som upprättar och ser med en kärleksfull blick.
Om att synliggöra maktens blinda fläckar.

Om Gud som kan vara både rättvis och nådefull, eller?

Om att höra de där utmanande orden. Och bli glad. Eller arg. Utmanad och provocerad. 

Om modet att säga det där som det är dags att säga. Hur det än landar. 

Det här bonusavsnittet kom till för att både Clara Nystrand och Ebba Älverbrandt så gärna ville få prata om just den här texten från Lukasevangeliet. Den hör till första advent, men är en av de alternativa texterna man kan använda istället för den traditionella Matteustexten. Och den är så bra!

Klicka här för att lyssna på samtalet: 160 - Tolkning pågår

Texten för samtalet: Lukas 4:16-23

Tema för söndagen: Ett nådens år
Monday, November 23, 2020

Första advent

Pandemin lägger sig som en blöt filt över glädjen att fira ett nytt nådens år. Just därför blir denna berättelse om Jesus som tågar in i Jerusalem extra stark. 

Eller liknar berättelsen egentligen en Disney-film? Och vad finns kvar när vi plockar isär den bilden? Var alla verkligen så himla glada? Och varför var de det i så fall? Vad händer efter intåget? Klarar vi att ta emot det här och vad betyder det för oss? 

Emma Jansson, Fredrik Leo Sandberg & Martin Wallén samtalar om adventstidens betydelse, om en helt ny värld och om Jesus som väntar vid dörren när en kommer hem. Och om att våga öppna sitt hjärta. 

Klicka här för att lyssna på samtalet: 159 - Tolkning pågår

Texter för samtalet: Sakarja 9:9-10, Matt 21:1-9

Temat för söndagen: Ett nådens år 
Monday, November 16, 2020

Domssöndagen

Jaha, hur ska vi förklara bort den här texten?

Där börjar samtalet.

Men ska vi förklara bort? Vi kanske ska ha panik? Och ångest? Ibland måste man gå in i verkligheten först, i det svarta, för att ta det på allvar. Vi kan inte alltid hoppa direkt till hoppet eller sätta på skygglappar för att slippa se.

Vägen till uppståndelsen går via korset, det vet vi ju. Det upprepar vi ofta. Men ändå.

Lisa Svensson och Magnus Malmgren försöker att stå ut med en text som är svår att stå ut med. De söker efter pedagogen Jesus bortom de brinnande ugnarna.


Klicka här för att lyssna på samtalet: 158 - Tolkning pågår


Texten för samtalet: Matt 13:47-50

Temat för söndagen: Kristi återkomst
Monday, November 2, 2020

Tjugoandra söndagen efter trefaldighet

I 1 Mosebok skiljer Gud ljuset från mörkret. Skapade Gud mörkret? Eller är mörkret en frånvaro av ljus? Och vad gör det med oss och vår tillvaro i så fall när Jesus säger ”Ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går.”?


Martin Wallén och Per Reinholdsson samtalar om frälsning, ljus & mörker, immanens & transcendens och livets möjligheter. Som människa räcker vi aldrig till, men det betyder inte att vi ger upp. Vi letar efter befrielsen och nåden i texterna (och i livet). Jesus och frälsningen finns i utandningen, tror vi. Och så lite teodicé-problem på det.


Klicka här för att lyssna på samtalet: 157 - Tolkning pågår


Texter för samtalet: Jes 2:2–5, Andra Petrusbrevet 1:2–8, Joh 12:35-43

Temat för söndagen: Frälsningen
Monday, October 19, 2020

Tjugonde söndagen efter trefaldighet

Ibland lämnar vi sammanhang och växer ifrån dem, blir någon annan.
Vad händer då när vi återvänder? 
Kan vi behålla vårt nya jag? 
Eller glider vi tillbaka in i det gamla?

Är detta vad som händer Jesus i texten?
Är detta evangelietexten för den som lämnat sin småstad och sedan återvänder såå mycket coolare?
Är detta klassresenärens evangelium?

Eller är detta evangelium för alla oss som kan vara ganska små människor ibland?
Som vill få känna oss nära den Gud som också är mänsklig?
Sann Gud och sann människa.

Lisa Svensson och Katja Slonawski samtalar om Jesus som tar sig tiden för att åka tillbaka till sin hemstad. Det blir inte helt bra. Men han gör det. Och så får det också lov att vara. Människor är ju ändå rätt krångliga. 

Klicka här för att lyssna på samtalet: 156 - Tolkning pågår


Texten för samtalet: Matt 13:53-57 
Temat för söndagen: Att leva tillsammansI samtalet använder Lisa och Katja en särskild modell för samtal utifrån bibeltexter. Modellen är lånad från Anna Carter Florence bok Preaching as Testimony. Frågorna i denna modell är i korthet: 
1. What is the moment in the text that gets you? (That is, fascinates you, bothers you, troubles you, thrills you, haunts you, disturbs you, interests you, or otherwise jumps up to meet you?) 
2. Why does this moment in the text get you? Name this for yourself. Be honest. 
3. Now change the subject from yourself to God: What do you know about God from this moment in the text that gets you? What do you believe? 
4. Now move to the community: Why is it important for the community to hear this? Or think of it this way: A sermon is a gift you offer your community. What do you want to give them right now? 
5. What do you want to say in your sermon? 
6. What do you hope your sermon will do?
Monday, October 12, 2020

Nittonde söndagen efter trefaldighet

Vad är det egentligen som händer här? 
Några som inte kommer fram i trängseln bestämmer sig för att klättra upp på taket för att ta sig in den vägen. 
De står inte snällt i kö.
De väntar inte på sin tur.
De gör ett rejält hål i någon annans tak.
Och bär upp en lam man på taket?!
Vem gör så?

Och vad säger Jesus om det hela? 
Lite too much, kanske?
Nej, Jesus tycker det är bra! 
Gött med sådan tro, menar han. 
- Härligt engagemang! tycks Jesus säga.

Martin Wessbrandt och Ola Fornling försöker se på en välkänd text med nya ögon. De hittar bland mycket annat ett gemensamt bärande av tro, tro som handling och ett punkigt Markusevangelium.

Klicka här för att lyssna på samtalet: 155 - Tolkning pågår

Texten för samtalet: Mark 2:1-12
Temat för söndagen: Trons kraft