Monday, May 25, 2020

Pingstdagen

Gud kommer till mig på mitt språk.
Med det jag behöver höra.
Det är Ande.

Anden är den som är i allt.
Guds sätt att komma till den enskilda människan.
Och när min ande samtalar med Guds Ande vet jag vad jag ska göra.

Eller: Anden som en källa med porlande vatten.
Med ett vattenkraftverk som ger oss kraft.
Och som ibland får oss att göra det vi inte riktigt vågar.

Det blir gärna lite flummigt när vi försöker sätta ord på Anden. Men vad vore vi om vi inte försökte?

Martin Wallén försöker tillsammans med Lise-Lott Jönsson sätta ord på det som handlar om Anden och om pingsten. Och de blir inte färdiga.

Klicka här för att lyssna på samtalet: 147 - Tolkning pågår

Texterna för samtalet: Apg 2:1-11 och Joh 7:37-39
Temat för söndagen: Den heliga Anden
Monday, May 18, 2020

Söndagen före pingst

Sanningen, ja, men kanske inte hela sanningen. Inte på en gång. Inte nu. Det kan vara skönt att också lita på att vägledning kommer längs vägen. Lita på att det bär.

Martin Wallén, Torbjörn Ram och Jens Sjögren samtalar också om förberedelsen inför att kunna ta emot Anden. Att kanske behöva släppa på rutiner och det vanliga för att öppna sig för något nytt och oväntat. Ibland kan det vara något så enkelt som lite vanlig toalettnyfikenhet (ni förstår när ni lyssnar)!

Klicka här för att lyssna på samtalet: 146 - Tolkning pågår

Texten för samtalet: Johannes 16: 12-15
Tema för söndagen: Hjälparen kommerTuesday, May 12, 2020

Bönsöndagen

Det handlar om bönen och om hjärtats innersta längtan. Det handlar också om den kravfyllda bönen och när samtalet med Gud snarare handlar om prestation istället för en personlig dialog. 

I texten pratar Jesus om att när vi ber ska vi gå in i vår kammare och be i det fördolda och inte göra som hycklarna som rabblar tomma ord. I tider av pandemi där vi ska hålla avstånd till varandra är detta det enda sättet för oss att be för tillfället, ensamma i vår kammare. För tillfället har många av oss inte möjlighet att be tillsammans med andra i en gudstjänst. Vad gör det med oss? Hur ska vi förhålla oss till relationen mellan den privata och offentliga bönen? Om detta pratar Julia Åberg och Ida Wreland.

Sedan kommer bilden upp om en dystopisk framtid, där böner inte längre hörs och det existentiella samtalet inte längre förs. Hur berättar vi då om vad bön egentligen är?

Klicka här för att lyssna på samtalet: 145 - Tolkning pågår

Texten för samtalet: Lukas 18:1-8
Temat för söndagen: Bönen

Monday, May 4, 2020

Femte söndagen i påsktiden

I texten ber Jesus för sina lärjungar.
Samtalet får börja där.
I bönen.
I att någon ber för oss.
I att få lov att be för någon annan.
Det finns en kraft i det som är svår att förklara.
Men stark att erfara.

Det finns också en stor utmaning i det Jesus ber om: att vi ska vara en enhet.
Att vi ska hålla ihop.
Hur gör vi det?
Hur gör vi det när vi tycker olika om det som betyder mest för oss?

Filip Dagerklint och Clara Nystrand samtalar om Ordet och om att möta det Ord som lyfter oss ut ur vardagen, men som också kan tvinga oss till självrannsakan.

Klicka här för att lyssna på samtalet: 144 - Tolkning pågår

Texten för samtalet: Johannes 17:9-17
Temat för söndagen: Att växa i troMonday, April 27, 2020

Fjärde söndagen i påsktiden

"Du ska älska!"
Men kan man tvinga någon att älska?
Vad betyder i så fall ordet älska?
Är det detsamma som att tjäna?

Det närmar sig slutet för Jesus och ett nytt bud vill han skicka med sina lärjungar: att de ska älska varandra.

Är det detta som är vägen till livet?
Via kärleken?
Vägen till livet kan vara att låta leva.
Att släppa ut Guds rike från insidan till utsidan.

Så enkelt och så svårt.
Att älska.
Men gör det inte för komplicerat.
Bara gör det.
Älska.
Där du står.
Det blir bra.
Och det spelar roll.

Ola Fornling och Angelica Lundberg gräver i kärleken, livet och tron.

Klicka här för att lyssna på samtalet: 143 - Tolkning pågår


Texten för samtalet: Johannes 13:31-35
Temat för söndagen: Vägen till livet

Monday, April 20, 2020

Tredje söndagen i påsktiden

Temat är den gode herden så Clara Nystrand letade upp en erfaren kyrkoherde: Jim Tullgren i Höllviken.
Tillsammans pratar de om hur herdeskapet kan se ut i Coronatider. Men också om Jesus som en provocerande pedagog. Det är när vi processar hans provocerande ord som tilltalet når oss i processen, menar Jim.

Det blir också ett samtal om att all tro måste innehålla ett mått av ödmjukhet samt funderingar om resultatorientering i kyrkan. Går det för en kyrka att tänka resultatorienterat? Och vad är i så fall ett gott resultat? Går det att mäta?

Klicka här för att lyssna på samtalet: 142 - Tolkning pågår

Texten för samtalet: Johannes 10:22-30
Temat för söndagen: Den gode herden
Wednesday, April 15, 2020

Andra söndagen i påsktiden

Vad är det som gör att Tomas vill se och själv känna på Jesus sår för att tro på det som skett?
Hur skulle vi själva förhålla oss?

Och vad är det att leva med uppståndelsen?
Vad är det att släppa taget?
Vad är det att se påskens mönster i livet?
Och vad innebär det i just den märkliga tid som är nu?

Jessica G Nordqvist och Ellen Jakobsson samtalar inför andra söndagen i påsktiden.

Klicka här för att lyssna på samtalet: 141 - Tolkning pågår

Text för samtalet: Johannes 20:24-31
Tema för söndagen: Påskens vittnen

Och för er som undrar så är bilden tagen i en helt annan tid, före pandemin.